Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

 

 

 

 

INFORMACJA O NAPEŁNIENIU SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA NOWY SEZON GRZEWCZY  2018/2019                                                                                                    

                                                                                                                                  

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

informuje, że od 17 września 2018r.  rozpocznie napełnianie sieci ciepłowniczych.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie instalacji do napełnienia.

Prezes Zarządu PWKC

(-)Krzysztof Kowal

 

 

 

 

Chlorowanie wody                                                                                     14.06.2018

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 14-06-2018r (czwartek) na stacjach uzdatniania wody ul. Leśna i Januszno prowadzone jest chlorowanie wody pitnej. W tym czasie może wystąpić okresowe pogorszenie organoleptyczne parametrów wody (smak i zapach).

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby projektowanego Cmentarza Komunalnego w Pionkach

 DSC6351

Celem inwestycji jest budowa kompletnej infrastruktury technicznej na potrzeby projektowanego cmentarza przy ulicy Kozienickiej . Realizowany etap robót przewiduje wyposażenie terenu w sieci i przyłącza wodociągowe (451,3 mb.) oraz kanalizację sanitarną (301,9 mb.) i deszczową (375 mb.).

 

 

 DSC6338 DSC6348 3

 Zadanie to opiewa na kwotę 410 612,59 zł brutto. Planowany termin ukończenia prac budowlanych przypada na 18.06.2018 roku.

 

Dzień Ziemi.

 

Zapraszamy serdecznie w najbliższą niedzielę (22 kwietnia) do Miejskiego Ośrodka Kultury na festyn z okazji XIX Dnia Ziemi.

plakat

Na przybyłych gości, czekać będzią liczne atrakcję, konkursy, quizy, zabawy rodzinne oraz przedstawienia.

Nasze przedsiębiorstwo w tym roku, również bierze udział w akcji i ponownie  w Trosce o Środowisko będzie sadzić drzewa oraz kwiaty.  Graby, wierzby, brzozy jak również tulipanowce wzbogacą pionkowskie parki oraz skwerki.

 

 

Wesołych Świąt

Kartka Wielkanocna PWKC maa

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2018

 

światowy dzień wody do wsadzenia abc

 

 WESOŁYCH ŚWIĄT

 
 
Kartka z yczeniami na 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 22 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Pionki odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie :

Zadania nr 1 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” w przedmiocie zamówienia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

 DSC4924


Umowa na wykonanie Zadania nr 1 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” zawarta została pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Sp. z o.o. reprezentowanym przez: Krzysztofa Kowala – Prezesa Zarządu oraz Roberta Pyryta – Członka Zarządu a INŻYNIERIĄ RZESZÓW Spółka Akcyjna reprezentowaną przez: Jerzego Karola Żyłę – Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Króla – Członka Zarządu. Wydarzenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki w obecności pana Burmistrza Romualda Zawodnika oraz wiceprzewodniczącego rady pana Kazimierza Myśliwca.

Na rozpoczęcie tej inwestycji miasto i jego mieszkańcy wyczekiwali od kilkunastu lat.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 28.07.2017roku Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: PWKC/653/2017. Wartość podpisanej umowy do zadania pierwszego opiewa na kwotę w  wysokości 31 875 450,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym 23% należnego podatku od towarów i usług VAT, tj. 5 960 450 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) obowiązującego w dniu Udzielenia Zamówienia. Wynagrodzenie netto wynosi 25 915 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Dla przypomnienia:

Realizacja umowy umożliwi spełnienie wymagań dotyczących:

  • Zwiększenie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania i oczyszczania ścieków,
  • Dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE)

Informacje na temat projektu:

  • Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
  • „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”, realizowana w ramach Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
  • Beneficjent projektu – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
  • Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -37 727 333,33 zł w tym:
  • Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -30 805 153,64 zł
  • Wartość podatku VAT - 6 922 179,69 zł
  • Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020 - 63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 19 638 285,44 zł
  • Wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 11 166 868,20 zł

Okres realizacji: 05.02.2015 do 31.12.2019r.